Ползи Article

Ползи Excerpt

За клиенти си, ANTISMOG предлага три осезаеми, количествено измерими и проверими типа предимства:

  • Намалени вредни емисии, финни прахови частици и NOx

  • Икономия на гориво

  • По-ниски разходи за поддръжка

Нашата водород базирана технология, може да се приложи към виски двигатели с вътрешно горене, като еднократно почистване или като постоянна инсталация на автомобила.

Нуждаете се от повече подробности? Вижте конкретни казуси на нашите клиенти за повече подробности.

Case Studies

WHO ресурси

ефектите от замърсяването на въздуха
върху човешкото здраве

Go to Resources

Antismog Магазин

Продукти

Go to Shop

Свържете се с нас