Процес Article

Процес Excerpt

O.D.E.R. на ANTISMOG е процес с отворен код, концепцията на който включва надеждно измерване и намаляване на емисиите на отработени газове.

ODER

Opacity measurement: Имерване на газовете:
Измерване на количеството вредни емисии


.

Decarbonisation: Водородно почистване на нагари:
Почистване на нагарите на двигателя, изчистване на отработените газове с водород

Embedet: Инсталация на водороден генератор:
Инсталация на водороден генератор на автомобила

.

Re-measure: Измерване на изгорелите газове:
Измерване с цел определяне на ефекта от почистването и инсталирането на генератор

WHO ресурси

Process Template

Download Template

Antismog Магазин

Продукти

Catalog

Свържете се с нас