antismog-b-1.12-hydrogen-boost-kit-01
antismog-b-1.12-hydrogen-boost-kit-02
antismog-b-1.12-hydrogen-boost-kit-06
antismog-b-1.12-hydrogen-boost-kit-03
antismog-b-1.12-hydrogen-boost-kit-07

Antismog Генератор Б1

Antismog Generator B1

Изчиства вредните емисии в изгорелите газове.

Спестява експлоатационни разходи.

Икономия на гориво.

FOB Reference Price:

Код: B-1-12 Категории: , ,

Антисмог Генератор Б1 е създаден във връзка с проект на Общината на гр. Париж, Франция от N.E.T. SAS  и  Водородни технологии ЕООД. По време на проекта за опазване чистотата на въздуха на гр. Париж беше доказано че технологията по прилагане на електрохимични устройства за изчистване на вредните емисии и отделяните финни прахови частици позволява намаляването им до три пъти. Например ако на автомобил с отстранен DPF филтър се инсталира Генератор Б1 / Generator B1, се постига редукция на димноста в изгорелите газове до 82 %.  Подобрява се работата на двигателя, снижават се експлоатационните разходи и се намаля разхода на гориво средно с 20%.

Антисмог Генератор Б1 / Generator B1 произвежда водородо – кислороден газ, който се подава към гориво-въздушната смес на двигателя, в следствие на което се подобрява изгарянето на горивото. В резултат на това се намалят отпадните продукти – финните прахови частици и вредни емисии, като СО,  СО2, Nox и SO2.

Същност на процеса по намаляне на вредните емисии генерирани от двигателите :

Съвременните двигатели с вътрешно горене са изключително неефективни. Те изгарят не повече от 50% от горивото си ефективно в цилиндъра и го превръщат в работа. Останалите над 50% от горивото догарят в изпускателната система на автмобила и излизат в атмосферата под формата на недоизгорели газове, вредни емисии и финни прахови частци.

В автомобила може да се инсталира електро химичен апарат който произвежда газ на Браун – водородо-кислородна смес получена от вода, чрез електролиза, който се подава в ДВГ в следствие на което се подобрява изгарянето на гориво-въздушната смес.  Процеса на изгаряне е по-пълноценен. В следствие на това в такта горене на двигателя се отделя повече енергия и по този начин се увеличава КПД на двигателя. Това кара водачите на МПС да подават по малко гориво на автомобила в следствие на което значително се намаляват отделяните изгорели газове.

В следствие на подобреното изгаряне на гориво въздушната смес в двигателя, изгорелите газове излизат в по завършена фаза на горене. Отделят се до 3 пъти по малко финни прахови частици.  Вредни емисии като въглероден окис може да се редуцират до 80%, Азотни окиси до 40%, серен двуокис до 25% .

В следствие на нефективната работа на двигателите в градски условия, поради кратките разтояния, работата извън режим и движението в натоварен трафик се формират отлагания от финни прахови частици наречени нагари. Тези нагари влошават изключително много работата на двигателя, увеличават потреблението на гориво и в следствие на това вредните емисии в изгорелите газове.

Свържете се с нас